Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie pal przy mnie, proszę

  W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego  „Nie pal przy mnie, proszę”, który przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!
Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy  i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Informacji o programie udzielają:
 1. Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa, tel. 22/536 14 02, 22/536 14 46, fax 22/536 14 52
 2. Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w kraju
  
 
 
 
 
 
Wersja XML