Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Owoce w szkole

Od II semestru roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas I – III będą uczestniczyć w programie „Owoce w szkole”. Prowadzony jest on przez Agencję Rynku Rolnego, a finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Dzieciom uczestniczącym w programie będą udostępnione:
Każde z nich otrzyma jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Produkty będą dostarczane przez Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach.
 
Wersja XML