Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.

Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, w którym uczestniczy nasza szkoła, polega na budowie infrastruktury teleinformatycznej sieciowej oraz na budowie portalu eSzkoła (https://www.eszkola.opolskie.pl) zapewniającego świadczenie elektronicznych usług edukacyjnych. Projekt wspiera działalność edukacyjną i umożliwia dostęp do wspólnych zasobów edukacyjnych przez placówki uczestniczące w projekcie. Zapewnia wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego, tj.  ponad 38 000 uczniom, ich rodzicom, a także ponad 4500 osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych: dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym nieograniczony dostęp do zbudowanej infrastruktury teleinformatycznej, w tym sieci bezprzewodowej i niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W projekcie uczestniczą:

2 przedszkola,

20 szkół podstawowych,

61 gimnazjów

oraz 28 szkół ponadgimnazjalnych.

Cele projektu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej świadczenie eUsług edukacyjnych poprzez:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego eUsługi na obszarze województwa opolskiego poprzez:

Niezbędne do pracy programy:

EXEMicrosoft .NET Framework 4.0
EXEMicrosoft Silverlight 5.1

PDFInstrukcja logowania/zmiany hasła
PDFInstrukcja odzyskiwania dostępu do portalu
PDFInstrukcja Witryny dla rodziców/opiekunów/uczniów

Wersja XML