Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzymaj Formę!

„Trzymaj Formę!” – w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym organizowanym na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Skierowany on jest do uczniów klas V–VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ich rodziców. Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel wychowania fizycznego. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto:

Wersja XML